FotospacerPrzyroda
podregion katowicki
Miejsce:

Spacer przyrodniczy na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Lipinki, który to teren został przekształcony przez działalność kopalni węgla kamiennego „Śląsk-Matylda” oraz huty cynku „Guidotto”. Obecnie dzięki zaprzestaniu działalności przemysłowej oraz mozaikowatości siedlisk obszar ten charakteryzuje się dużą różnorodnością biologiczną.

Termin:
29.06.2024
Godzina startu:
16:00
Trasa:

Spacer wiódł będzie od miejsca startu poprzez ul. Kościelną, Staw Ajska oraz ścieżkami przez Dolinę Lipinki i z powrotem.

Miejsce startu:

Plac przy Kościele Matki Bożej Różańcowej, ul Armii Krajowej 11, Świętochłowice – Chropaczów.

Przewodnik:

Michał Szlęzak – przyrodnik specjalizujący się w ornitologii, edukator przyrodniczy (pracował m.in. w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie oraz podczas poprzedniego wydarzenia Kierunek GZM w 2023 roku), zawodowo – pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, zajmujący się ochroną gatunkową.