ArtystycznieLudzie i miejscaPrzyroda
podregion katowicki
Miejsce:

Spacer polega na uważnej obserwacji miejskiej przyrody. Uczestnicy będą mieli szansę poznać projekty Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, tworzone pod szyldem akcji “Na widoku”, które służą nie tylko społeczności akademickiej ale także okolicznym mieszkańcom. Oprócz łąki kwietnej i muralu, zobaczą niedawno powstały ogród deszczowy. Spacer będzie miał charakter edukacyjny – uczestnicy nauczą się jak rozpoznawać rośliny oraz pozyskiwać ich nasiona. Wiedza uzyskana w drodze warsztatów posłuży oddolnym inicjatywom w trosce o bioróżnorodność. Celem działań jest pokazanie, że kampus ASP jest miejscem spędzania czasu nie tylko dla osób studenckich oraz zachęcanie aby patrzeć na miasto przez pryzmat przyrodniczej wrażliwości. Wspólne spacerowanie będzie miało charakter wymiany doświadczeń oraz integrację uczestników.

Termin:
29.06.2024
Godzina startu:
10:30
Miejsce startu:

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Raciborska 50

Przewodnik:

Mikołaj Siemaszko

Zawodowo związany z firmą Łąki Kwietne. Specjalizuje się w temacie ochrony środowiska, jego celem jest budowanie świadomości przyrodniczej społeczeństwa, w szczególności osób, które decydują o kierunku, w którym zmierzamy. Społecznik. Każdą wolną chwilę poświęca na działania związane z ochroną przyrody i edukowaniem społeczeństwa. Wspiera ogólnopolskie akcje ochrony środowiska, szczególnie te ratujące siedliska dzikich pszczół i innych zapylaczy. Uczulony na greenwashing.

Dagmara Szmal

Prawniczka, która w wieku 40 lat postanowiła zmienić swoje życie i ukończyła wzornictwo na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Projektantka, której w centrum zainteresowań są ekoprojektowanie oraz design inkluzywny. Z dużą uważnością podchodzi do potrzeby tworzenia nowego produktu, doboru materiału, jego trwałości, możliwości naprawy oraz pozostawionego przez niego śladu ekologicznego. Obecne zainteresowania kieruje w stronę kreowania przestrzeni zielonych w miastach oraz ich wpływu na kondycję ludzi i środowiska. 

Paweł Szeibel 

Ukończył studia na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Obecnie jest adiunktem w Pracowni kształcenia podstawowego macierzystej uczelni. Tworzy obrazy, warsztaty, akcje społeczne oraz instalacje w przestrzeni miejskiej. W sztuce sięga do obszarów zarezerwowanych dla botaników i ogrodników. W jego działaniach duże znaczenie odgrywa eksperyment, otwartość na niespodziewane efekty funkcjonowania prac typu work in progress.