Dziedzictwo przemysłoweHistoriaPrzyroda
podregion tyski
Miejsce:

W trakcie wycieczki uczestnicy odwiedzą bieruńskie hałdy „Paciorkowce”. Z ich szczytów rozciągają się widoki na Bieruń, kopalnię „Piast” oraz okoliczne miejscowości, takie jak Chełm Śląski, Lędziny czy Oświęcim. Hałdy powstały na skutek działalności wydobywczej KWK Piast w Bieruniu. Dawniej na ich miejscu znajdowały się stawy nazywane przez mieszkańców „Paciorkowcami”. Obecnie kopalnia nie składuje już na nich urobku – teren został oddany przyrodzie. Hałdy systematycznie pokrywają się roślinnością i stanowią dobre miejsce
do spacerów i sportów rowerowych. U podnóża hałd znajdują się altany oraz kilka stawów. Hałdy stanowią doskonały przykład zmian, jakie dokonały się na tym terenie na skutek działalności górniczej. Miejsce jest znane mieszkańcom miasta i okolicznych miejscowości, natomiast nie należy do najczęściej odwiedzanych. Jednym z celów wycieczki jest zaprezentowanie szerszej grupie osób walorów tego miejsca i zachęcenie do częstszych odwiedzin.

Termin:
30.06.2024
Godzina startu:
15:00
Trasa:

Miejscem startu będzie wejście na hałdę od strony ulicy Wawelskiej. Następnie trasa prowadzić będzie przez szczyt jednej z bieruńskich hałd, tzw. Paciorkowców. Kolejnym elementem będzie przejście u podnóża hałd pod altany (około 200 metrów),
gdzie zlokalizowana będzie plenerowa wystawa przedstawiająca historię bieruńskiej Kopalni Węgla Kamiennego KWK PIAST, a także odbędzie się akcja wspólnego tworzenia mandali.
W tym czasie najmłodsi uczestnicy będą mogli kolorować przygotowane kolorowanki przedstawiające rośliny rosnące na Paciorkowcach.

Miejsce startu:
Przewodnik:

Grzegorz Plewniok – przewodnik po dziedzictwie przyrodniczym i historycznym bieruńskich Paciorkowców; Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Od wielu lat zajmuje się kwestią ochrony środowiska
w Bieruniu. Współpracuje z Muzeum Miejskim w Bieruniu (w organizacji) w zakresie tematyki upowszechniania przyrody, środowiska i historii od 2021 roku.

Piotr Knapczyk – Pracownik Działu Gromadzenia i Upowszechniania Zbiorów Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji). Historyk, bierunianin; oprowadza wycieczki
po rodzinnym mieście,  w tym wycieczki rowerowe. Opowiadać będzie o wystawie „W Bieruniu na grubie” oraz historii kopalni KWK Piast.

Paulina Bobak – artystka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, mieszkanka Bierunia. Inspirację do swojej twórczości odnajduje w człowieku oraz w przeszłości
i teraźniejszości, które się nawzajem przenikają. Poprowadzi warsztaty tworzenia mandali z naturalnych materiałów: kamieni, szyszek, suchych traw itd.

Informacje dodatkowe:

Czas trwania wydarzenia: ok. 3 godzin.