podregion sosnowiecki

Spacer przyrodniczy – „W poszukiwaniu dziewięćsiłu bezłodygowy na ścieżkach pomników naturalnych i antropogenicznych”
Prowadzenie: Grażyna Polasiak
Start – boisko piłkarskie w Dąbiu – Koniec: Centrum Edukacji Ekologicznej
Godziny: 16-18
Opis: wycieczka będzie miała na celu pokazanie z jednej strony zabytkowych form małej architektury związanej z historią lokalnej społeczności: „Kapliczka pod Dzwonkiem”, wapiennik, z drugiej na trasie znajdą się znaczące obiekty naturalne: legendarny buk, pomnik przyrody-lipa szerokolistna oraz rośliny występujące w obszarze Płaskowyżu Twardowickiego i Garbu Tarnogórskiego. Cała narracja wycieczki będzie prowadzona w formie legendy związanej z Malinowicami i Brzękowicami Dolnymi, przez które przebiega trasa. Aktywność zakończy się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej, gdzie uczestniczki i uczestnicy poprzez wykład i otrzymane materiały w postaci kolorowych rycin poznają szczegółowo gatunki roślin oraz dowiedzą się jak zrobić swój zielnik. 

Warsztat pszczelarski – „Ile pszczół mieszka w gminie?”
Prowadzenie: Zenon Będkowski
Miejsce: Centrum Edukacji Ekologicznej
Godziny: 18-19
Opis: przewodnik przy punkcie zlokalizowanym w Centrum Edukacji Ekologicznej opowie o lokalnej historii rozwoju pszczelarstwa w gminie Psary. Ważnym będzie wskazanie na ciągłość tradycji na tym terenie. Za pomocą materiałów edukacyjnych omówi i pokaże cykl życia pszczół i wskaże ich rolę w środowisku. Na koniec uczestnicy i uczestniczki wykonają domki dla zapylaczy, które zostaną umieszczone w Centrum Edukacji Ekologicznej.

Oprowadzanie po Centrum Edukacji Ekologicznej
Prowadzenie: Marek Warski
Miejsce: Centrum Edukacji Ekologicznej
Godziny: 16:30-18:30
Opis: będą to oprowadzania po punktach tematycznych dotyczących ochrony powietrza, wody i bioróżnorodności w Centrum Edukacji Ekologicznej. Przewodnik opowie o tych zagadnieniach w kontekście lokalnego kontekstu gminy Psary.

Plenerowe warsztaty muzyczne
Prowadzenie: Piotr, Jan i Jakub Kudełka
Miejsce: Centrum Edukacji Ekologicznej
Godziny: 19:00-20:00 (3 oprowadzania po 30 minut każde)
Opis: będą to plenerowe warsztaty z nauki gry na instrumentach. Uczestnicy i uczestniczki będą próbowały/-li na zakończenie warsztatów zagrać wspólny utwór.

Koncert wieczorny
Artyści: “Letnie granie dla zachodzącego słońca” – Guitar Brothers
Miejsce: Centrum Edukacji Ekologicznej
Godziny: 20:00-21:00
Opis: na zakończenie dnia planujemy organizację chillowego koncertu instrumentalnego w amfiteatrze na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej. Zespół tworzą bracia Piotr, Jan i Jakub Kudełka, którzy są mieszkańcami gminy Psary. Trio wykonuje własne energetyczne aranżacje muzyki z całego świata. 

Miejsce:

Gmina Psary

Miejsce startu:

Boisko piłkarskie w Dąbiu
Centrum Edukacji Ekologicznej, przy ul. Tadeusza Kościuszki 154, 42-575 Góra Siewierska

Rezerwacja:

Brak rezerwacji