HistoriaPrzyroda
podregion sosnowiecki
Miejsce:

Bukowa Góra/Ujejsce – megality. Dąbrowa Górnicza.

Trasa wycieczki prowadzi do najbardziej tajemniczego miejsca w Dąbrowie Górniczej. Miasto to kojarzone przede wszystkim z przemysłem, rozciąga się na terenie niezwykle ciekawym ze względów historycznych i przyrodniczych. Bukowa Góra, zgodnie z nazwą, charakteryzuje się pięknym lasem bukowym oraz unikalną roślinnością do której zaliczyć można rzadkie stanowiska storczyka. Budzącym najwięcej emocji miejscem, jest megalityczne stanowisko archeologiczne, którego wiek szacowany jest nawet na 5000 lat. Na wzgórzu znajduje się również cmentarzysko kurhanowe. Wzgórze otaczają średniowieczne i nowożytne wyrobiska górnicze związane z eksploatacją rud srebronośnych.

Termin:
30.06.2024
Godzina startu:
09:0010:0011:0012:0013:00
Trasa:

Wycieczka rozpocznie się z parkingu Muzeum Miejskie „Sztygarka” wg przedstawionego wyżej harmonogramu. Następnie grupy 20 osobowe będą przewożone na początek trasy pieszej do dzielnicy Ujejsce. Tam zacznie się oprowadzanie przez przewodników po terenie Bukowej Góry, które będzie prowadzić przez wyrobiska górnicze, kurhany, stanowisko megalitów, gdzie będą również prowadzone warsztaty archeologiczne dla uczestników. Następnie po ukończeniu trasy pieszej uczestnicy wrócą busem do Muzeum Miejskiego „Sztygarka”.

Miejsce startu:

Muzeum Miejskie „Sztygarka” – parking – start i zakończenie

ul. Legionów Polskich 69, Dąbrowa Górnicza.

Czas trwania wycieczki: 3 godziny.

Przewodnik:

Maciej Rodziewicz – dzięki jego pasji i podpowiedzi archeolodzy podjęli badania na Bukowej Górze. Od 3 lat uczestniczy w bezpośrednich pracach archeologicznych przy projekcie naukowo-badawczym „Bukowa Góra”. Z ramienia zespołu archeologicznego uczestniczy oprowadzaniu grup wycieczkowych.

dr hab. Dariusz Rozmus – archeolog z wieloletnim doświadczeniem, odkrywca skarbu hutnika w Dąbrowie Górniczej-Łośniu. Autorytet w dziedzinie wczesnośredniowiecznego górnictwa na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Autor kilkunastu publikacji fachowych z zakresu archeologii.

dr Zbigniew Mirkowski – geolog, wykładowca akademicki, znawca budowy geologicznej regionu oraz historii eksploatacji bogactw naturalnych Zagłębia Dąbrowskiego.

Piotr Kolasa – archeolog z wieloletnim doświadczeniem wykopaliskowym, prowadzi zarówno badania jak i popularyzuje ich wyniki oprowadzając wycieczki muzealne. Interesuje się zagadnieniami starszej epoki kamienia oraz krzemieniarstwem.

Aleksandra Zemła – Kotarba – Absolwenta ASP w Łodzi na wydziale wzornictwa. Projektantka odzieży, pasjonatka fotografii.

Informacje dodatkowe:

Wycieczka może być bardzo trudna dla osób poruszających się o kulach, niemożliwa do realizacji przez osoby na wózkach (wejście na Bukową Górę to stroma, leśna ścieżka). Wycieczka nie będzie stanowiła kłopotów dla seniorów, rodzin z dziećmi.

Rezerwacja:

Aby uczestniczyć w wycieczce jest wymagana wcześniejsza rezerwacja ze względu na ograniczoną ilość uczestników w grupie zwiedzającej. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub osobiście poprzez kontakt z Muzeum Miejskim Sztygarka w godzinach otwarcia muzeum:

– poniedziałek – środa, piątek  9:00 – 15.00

– czwartek:

1 i 3 czwartek miesiąca 10:00 – 18:00

2 i 4 czwartek miesiąca 9:00 – 15:00

– sobota 9:00 – 14:00

– niedziela 11:45 – 15:00

Numer telefonu: 32 726-41-85